มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
เริ่มโครงการโดย
สำนักงาน ก.พ.ร.
เริ่มโครงการโดย
สำนักงาน ก.พ.ร.

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้กำหนดจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 

วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

***รับสมัครนักศึกษา ทุกคณะ และทุกชั้นปี***

กิจกรรมนี้ได้รับอะไรบ้าง  
• 1. ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• 2. ความรู้ด้านการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงาน
• 3. หน่วยกิจกรรมด้านที่ 4
• 4. อาหารกลางวัน /อาหารว่าง

กิจกรรมทำอะไรบ้าง 
• กิจกรรมเสวนา “เยาวชนรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง”
• กิจกรรมเสวนา “นักกิจกรรมรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง”
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop “การออกแบบกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

สามารถสมัครกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตาม QR Code ในภาพด้านล่างนี้ 

หรือติดต่อสอบถาม
พี่นิธิ (ประธานสภานักศึกษา) 097-073-7355
พี่หนุ่ม (รองประธานฯ สภานักศึกษา) 097-335-8623
Facebook : สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมแสดงความเห็น
0
0
24/02/2020 - 01/03/2020
ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
แชร์โครงการนี้