ต้นแบบโครงการการมีส่วนร่วม
เอกสารราชการ
best practice รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562
เอกสารราชการ
สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 2561
วีดีโอคลิป