อะไรคือ OGP Thailand ??
OGP Thailand คือ ช่องทางที่ทุกคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาประเทศไทย มาร่วมออกแบบประเทศในแบบที่คุณต้องการ